Forumregler

Disse reglene er nedfelt for å klargjøre brukernes ansvar og rammer for akseptabel bruk av Asianet.no, for at forumet skal bli et trivelig og givende sted for alle brukere.

 1. Forumsregler

  1. Brukerne av nettstedet forplikter seg til enhver tid å kjenne til og følge eksisterende regelverk.

   Ved endringer av forumsreglene vil det sendes ut informasjon i tillegg til at vi vil informere på forumet.

   Reglene kan endres uten forvarsel. #
  2. Det er ikke anledning til å ha flere brukernavn/nick på forumet, eller såkalt dobbelregistrering.

   Velg et fornuftig brukernavn, og ikke bruk obskøne ord og uttrykk.
   Brukernavnet kan ikke endres av bruker, men det kan sendes forespørsel til administrator.

   Din e-postadresse kan ikke brukes til å registrere flere brukere her på forumet.

   Brukernavn skal bestå av tegn med vanlig, norsk tegnsett. Nyregistreringer av navn som bruker andre tegnsett/språk vil ikke tillates og vil endres slik at brukernavn blir leselig. #
 2. Innlegg på forumet

  1. Skriving av innlegg.

   Gjør innleggene dine forståelige. Bruk tydelig, godt språk og riktig tegnsetting.

   Punktum etter setninger er en selvfølge slik at det skal være lettere å få frem hva du mener.

   Start setninger med Stor bokstav. Dette gjelder også i tittel på innlegg.
   Sørg for at tittel beskriver godt hva innlegget handler om.

   Noen har utfordringer med skriftspråket, dette må andre brukere på forumet akseptere.

   Overdreven bruk av farger og størrelse på tekst er ikke tillatt.
   Innlegg skal skrives med sort tekst i størrelse normal. Andre farger og størrelser på tekst skal kun benyttes på ting du spesielt ønsker vektlegge.

   Bruk av rød tekst.

   Dette er forbeholdt moderatorer på forumet.
   Brudd på dette medfører advarsel. #
  2. Ikke start nye tråder om emner som allerede er opprettet

   Før du starter en ny tråd så se etter om emnet allerede diskuteres.
   Du kan bruke søkefunksjonen på forumet for å sjekke dette.

   Moderator kan komme til å slå sammen tråder med samme tema. #
  3. Post i rett underforum

   Forumet er delt opp i ulike underforum for at det skal være lettere få finne frem.

   Hvis du ikke er sikker på hvor du skal poste kan du poste i generelle forum, men husk at emnene kan bli flyttet. #
  4. Hold deg til tema

   Se emnetittel og les første innlegg for å se hva tråden handler om.

   Vær saklig og ikke diskuter emner som ikke har med tråden å gjøre.

   Moderator kan komme til å splitte tråder som ikke følger tema. #
  5. Tolk andres innlegg i beste mening.

   Ikke legg ord i munnen på andre, er du usikker: spør heller enn å anta at noen ikke mener det du tror. #
  6. Bare post i en debatt om du har noe å bidra med

   Ha respekt for andres debatter.

   Er noen i gang med å diskutere på en måte du ikke er enig i?
   Du er ikke nødt å være med på debatten, og hvis du blander deg inn, er sjansen stor for at du gjør ting enda verre, spesielt hvis følelsene er i kok.

   Er noen i gang med å diskutere noe du syns er et ikke-tema, eller meningsløst?
   La dem gjøre det; du vinner ingenting ved å hindre dem, og kan heller bruke energien din på å diskutere noe du selv mener er meningsfylt.

   Korte innlegg som “ja”, “enig”, “ok”, “nei”, “kan ikke”, "lol", "hehe", kun smilies, takking for innlegg, korte “onelinere” og lignende er sjelden noe bidrag til debatten og skal unngås. #
  7. Sarkasme og ironi

   Sarkasme og ironi er ikke alltid like lett å få fram i tekst slik at alle forstår hva du mener. Unngå det! #
  8. Ingen personangrep

   Personangrep er absolutt ikke tillatt på forumet.

   Er du uenig, diskuter sak og ikke person.

   Stalking, uthenging og identifisering av personer på forumet, enten det skjer her eller utenfor forumet, kan medføre kraftige reaksjoner. #
  9. Opphavsrett, linket innhold og bilder

   Kun linker er ikke av interesse. Skal du legge inn linker til annet innhold må du ha noe å si om emnet linkene omhandler.
   Mange klikker ikke linker uten å vite noe om hva det gjelder.

   Hvis du siterer innhold fra andre nettsteder skal du kun sitere ingress. Kopiering av hele artikler er IKKE tillatt.

   Kildehenvisning skal alltid være med i innlegg.

   Ved bruk av bilder som legges ved i innlegg må du være sikker på at du har rettighetene til å bruke disse. Det vil stort sett si at bildene er dine egne.

   Bilder som er hentet fra nettet må være lisensiert til fri bruk og fotograf må krediteres der den informasjonen finnes. Det er mye bilder under Creative Commons lisens som kan benyttes. Med slik lisensiering vil bildene stort sett være tilgjengelig for fri bruk. Du som legger inn bilder må sjekke at du har tillatelse til å bruke disse.

   Bilder med CC-lisens fra Flickr og en del andre nettsider kan man laste ned for opplasting. Fotograf og nettside skal krediteres.

   Ved innlegging av bilder i nyhetsartikler kan vi benytte bilder under Fair Use.

   Også her: Fotograf og nettside skal krediteres. #
  10. Norsk lov og upassende innhold

   Leter du etter informasjon på forumet som ikke er i henhold til norske lover?

   Hvis ja, stopp med det!

   Vi forholder oss til Norges lover og hvis vi eller medlemmene ser noe som er i strid med dette vil det bli utstedt advarsler og i noen tilfeller umiddelbar utestengelse. #
  11. Piratkopiering

   Diskusjoner og linking til materiale som er opphavsrettslig beskyttet er ikke tillatt. #
  12. Politikk og religion

   Forumet er politisk uavhengig.

   Diskusjoner omkring tema som omhandler historiske, politiske og samfunnsmessige forhold i Asia er tillatt med begrensinger.

   Hetsende, nedsettende og stigmatiserende innlegg om samfunnsgrupper, folkeslag eller religioner godtas ikke under noen omstendighet. #
 3. Moderator

  Moderatorene er voksne og fornuftige mennesker som ofrer av sin tid for å gjøre din opplevelse av forumet bedre. Endrer, stenger eller skjuler de en tråd har det en grunn. De har samme mulighet som administrator til å redigere ett innlegg dersom det er snakk om grove brudd på forumreglene.

  Moderatorene kan selvfølgelig opptre som alle andre medlemmer i forhold til å diskutere og komme med innlegg, uten at det blir tolket som innlegg som følge av deres moderatorrolle.

  Hetsing og uthenging av moderatorer er ikke tillatt, har du en velbegrunnet klage med saklige argumenter så send den til gjeldende moderator eller administrator. Er du frustrert over noe du mener er feil, er det lurt å vente 10 minutter før du begynner å skrive slik at du skriver i beherskede vendinger. Klager på og diskusjon om moderasjon er ikke tillatt i forumet. Dette skal tas på PM til moderatorer eller administratorer. Slike innlegg vil medføre advarsel. #
 4. Brudd på forumreglene

  1. Rapportering av innlegg

   Dersom du som medlem opplever brudd på retningslinjene eller annet innhold du mener ikke hører hjemme her bruk rapportering som finnes ved innleggene i forumet, eller ta kontakt med en av moderatorene eller administrator på PM som vil undersøke saken og gjøre sitt for å løse problemet. #
  2. Reaksjoner

   Brudd på forumsreglene vil møtes med ulike typer reaksjoner.

   Advarsler vil gis ut fra ulike kriterier; noen ganger som veiledning til bruker eller som loggførte varsler.
   Ved flere advarsler vil dette kunne medføre utestengelser for en periode, ved gjentatte brudd på reglene kan det også føre til varig utestengelse.

   Hvordan vi reagerer vil håndteres ulikt ut i fra hvor alvorlig regelbruddet er.

   Husk at vi ønsker ikke å stenge ute noen, men ønsker flest mulig aktive som bidrar på en positiv måte. #
  3. Andre tiltak

   Eks. forhåndsgodkjenning av innlegg mm. kan også tas i bruk.
   Vil vurderes i hvert tilfelle. #
  4. Utestengelse

   Etter 3 advarsler vil reaksjonen være som følger:

   - Første gang: 7 dagers utestenging

   - Andre gang: 1 måneders utestenging


   Ved flere enn 2 utestenginger vil vi vurdere hver enkelt sak.
   Varigheten vil vurderes etter hvor alvorlig regelbruddet er, samt i forhold til tidligere regelbrudd.

   I spesielle tilfeller, om regelbruddet er veldig grovt, kan dette medføre direkte permanent utestengelse. #
  5. Registrere ny bruker etter utestengelse

   Forsøk på å registrere seg på nytt etter midlertidig utestengelse vil føre til varig utestengelse. Det er selvsagt ikke hyggelig å måtte sende ut advarsler eller utestenge medlemmer, og det bør heller ikke være nødvendig da vi har klare regler. Hold din sti ren så er ikke dette punktet noe å tenke på. #
 5. Avslutning av medlemskap

  Vi håper selvsagt ingen velger å avslutte her på forumet, men ønsker lykke til videre.

  Det gjøres oppmerksom på at innlegg ikke kan kreves fjernet.

  Profilen din kan deaktiveres, men innholdet vil fortsatt bli igjen slik at ikke trådene blir ufullstendige.

  Det anbefales at du selv tar bort eventuell personlig informasjon på profilen din. #